Ritmična gimnastika

Ritmična gimnastika je olimpijski (tekmovalni) šport, ob manjši imtenzivnosti in dolžini treningov pa se lahko dekleta ukvarjajo z ritmično gimnastiko zgolj rekreativno. Dekleta sem napisala namenoma. S tem športom se ukvarjajo večinoma deklice, zelo majhen procent je tudi moških. V tem primeru je ritmična gimnastika nekoliko drugačna in z njo se ukvarjajo predvsem v azijskih državah. 

To je lep šport, ki dekletom ponuja veliko. Z učenjem prvin tega športa pridobivajo fizično moč, koordinacijo in usklajenost gibanja, motoriko, gibljivost, lepšo držo telesa in eleganco v gibanju. Istočasno lahko pridobijo veliko samozavesti, bolj so samokritične, spoznajo nove prijateljice, izoblikuje se jim čut za estetiko in so bolj disciplinirane, dolgoročno na vseh področjih. 

V ritmično gimnastiko so vključene prvine baleta, ki je nepogrešljiv za učenje natančnosti gibov, elegance in boljše postavitve telesa v prostoru. Istočasno je za izvedbo gibov potrebna tudi moč in za to se na treningih posvečamo tudi vajam za moč. 

Bolj priljubljen del treninga je gotovo delo z rekviziti. Poznamo pet rekvizitov, ki jih je za tekmovanja potrebno obvladati z obema rokama, kar je koristno se razvoj moči, koordinacije in motorike celotnega telesa. Ti rekviziti so kolebnica, obroč, žoga, kiji in trak. 

V Sloveniji je (bilo) kar nekaj dobrih tekmovalk, zato ne gre reči, da v Sloveniji nimamo nadarjenih deklet. Je pa res, da je ta šport slabo poznan in še slabše razširjen. Prednjačita ljubljansko in mariborsko področje, medtem, ko so druge pokrajine in kraji slabo zastopani v ritmiki. Iz leta v leto se stanje izboljšuje, a kljub vsemu si želim, da bi se s tem lepim športom spoznala tudi dekleta na dolenjskem in primorskem, pa tudi kje drugje.